Check out my windows-swap 🪟
Tomato

Tomato

Family: Solanaceae